Det är stora påfrestningar i samhället just nu och ett beslut i steget mot lindring av virusutbrottet och dess konsekvenser är åtgärderna som regeringen tagit för sjukskrivningen. Det gäller ersättning för karensavdrag, slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Här följer lite frågor och svar från regeringen ( källa ):

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Vad innebär åtgärden om ersättning för karensavdrag? Svar: Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Beloppet är 700 kr för alla och kan sökas hos Försäkringskassan. Försäkringskassan öppnade en e-tjänst den 7 april där ansökan görs. Regeringen har också aviserat att från 1 juni föreslås ersättningen höjas till 804 kr.

Slopat krav på läkarintyg

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden? Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. För mer information se Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassans webbplats

Sjuklön

Vad innebär åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret? Svar: Åtgärden innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner.

Vad är syftet med att staten tillfälligt tar över sjuklöneansvaret? Svar: Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag.

Du hittar fler frågor och svar på regeringes samt försäkringskassans sidor:

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset (Regeringen)

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)